Tuesday, November 21, 2006

Tranh vui nhan ngay 20/11


Giám thị rùng mình, toát mồ hôi / Trót trông thấy rõ, "tóm" hay thôi?


Tìm Q, em đã xong rồi
Em làm đúng quá, thầy ơi điểm 10Khỉ kia mà biết nói năng
Thì thuyết tiến hoá chắc rằng đổi thay

Bốn năm là tám kỳ thi
Một kỳ tốt nghiệp, còn gì là xuân...

No comments: